Vad gäller för att få hyra ut i 2:a hand?

För att få hyra ut din lägenhet i andrahand måste du ha hyresvärdens tillstånd. När det är klart om vem som ska hyra lägenheten tar du ut en blankett från vår hemsida. Den fylls i och skickas till oss tillsammans med kompletterande handlingar som styrker orsaken till andrahandsuthyrningen. Båda parter får sedan besked om uthyrningen har godkänts. Är uthyrningen godkänd tecknar ni ett avtal er emellan. Avtalet finns att köpa i bokhandeln. Ni tar var sitt exemplar och skickar en kopia till oss.

Tiden för uthyrning i andrahand är ett år, som eventuellt kan kompletteras ytterligare. Provboende är max ett år inkluderat uppsägningstiden.

Ansvaret för att hyran betalas i tid och att hyresgästen sköter sig har du som är förstahandshyresgäst.

Notera att handläggningstiden för detta är  6-8 veckor.