Vad får jag som hyresgäst själv göra om i lägenheten?

Huvudregeln är att du vid avflyttning är skyldig att återställa lägenheten i godkänt ursprungligt skick. Därför är det mycket viktigt att fråga ansvarig förvaltare om alla åtgärder som ni vill göra.

Arbetet som utförs i lägenheten måste vara gjort på ett yrkesmässigt sätt som i efterhand ska godkännas av fastighetsförvaltare/fastighetsägare. Man ska också tänka på att hålla sig till ljusa neutrala färger vid val av väggfärg och tapeter.