Utskick av hyreavier för kvartal tre

Nu  skickar vi ut hyresavier för perioden juli-september. De flesta av våra hyresgäster  kommer att få avierna under vecka 24 (10-14 juni).

Hälsningar

Opalen