Tempelgatan och Göteborgsvägen

Mölndals Energi stänger strömmen på Tempelgatan och Göteborgsvägen onsdagen den 8 juli från kl.08.00 till ca. kl.10.00.