Sopsortering Kobbarnas väg

Miljötänk- Under februari 2013 kommer våra hyresgäster på Kobbarnas väg få komplett sopsortering med många fraktioner. Detta införs  på Kobbarnas Väg 9, 11, 13, 18A och 18B