Skärpt lagstiftning vid uthyrning i andra hand, lägenhetsbyte samt svarthandel med hyreskontrakt

Skärpt lagstiftning vid uthyrning i andra hand, lägenhetsbyte samt svarthandel med hyreskontrakt

Den 13 juni 2019 beslutade regeringen om nya, mer ändamålsenliga regler mot otillåten andrahandsuthyrning, direktbyte. Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor.

Den 1 oktober 2019 börjar nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand. Dessutom ändras reglerna för inneboende och  lägenhetsbyte.

Den nya lagstiftningen innefattar bland annat regler som innebär att köp och sälj av hyreskontrakt blir brottsligt, bytesbestämmelserna skärps samt skärpta regler mot otillåten andrahandsuthyrning och inneboendeavtal.

Läs mer om den nya lagstiftningen här på Fastighetsägarnas hemsida