Säkerhetsdörrar

Nu påbörjar vi arbetet med att installera säkerhetsdörrar på Pukegatan samt Tempelgatan.