Jag vill säga upp mitt hyreskontrakt, hur gör jag?

För att säga upp sitt hyreskontrakt är det vanligast att man undertecknar uppsägningen på hyreskontraktets baksida. Är avtalet inte tillgängligt så går det bra att skriva på ett vanligt papper. Uppge adress och lägenhetsnummer, och när det upphör. Skriv också adressen som du flyttar till, samt dina telefonnummer. Till sist ska brevet dateras och skrivas under med din namnteckning.

Uppsägningstiden är tre månader med undantag vid dödsfall, då det är en månad.