Jag vill få min lägenhet uppfräschad, hur fungerar det?

Önskemål om uppfräschning av lägenheter är behovsprövat och det kontrolleras av ansvarig fastighetsförvaltare, antingen genom besiktning på plats eller muntlig/skriftlig överenskommelse.

Vid vissa tillfällen kan en standardhöjning av lägenheten komma att regleras genom en justering av hyran. Exempel på detta kan vara inläggning av parkett istället för plastmatta. Kontakta fastighetsförvaltaren om du har fler frågor kring detta.