Jag har fått ett akut fel i min lägenhet, vem kan jag kontakta?

På vår informationstavla står även kontakt till eventuell larmtjänst eller fastighetsskötare boende i huset.