Hyresavier

Det är viktigt att rätt avi används när hyran betalas, annars ligger den som obetald i våra system.

Avier skickas ut fyra gånger per år, kvartalsvis.