Hur lång är uppsägningstiden?

Det är alltid 3 månaders uppsägningstid för lägenheter om inte annat anges i hyreskontraktet.

Uppsägningen gäller från nästkommande månadsskifte.