Skärpt lagstiftning vid uthyrning i andra hand, lägenhetsbyte samt svarthandel med hyreskontrakt

Skärpt lagstiftning vid uthyrning i andra hand, lägenhetsbyte samt svarthandel med hyreskontrakt Den 13 juni 2019 beslutade regeringen om nya, mer ändamålsenliga regler mot otillåten andrahandsuthyrning, direktbyte. Syftet är att få en bättre fungerande hyresbostadsmarknad med fler förstahandskontrakt och tryggare boendevillkor. Den Läs mer…