Fönsterrenovering Östanvindsgatan 4

Under förutsättning att vädret är med oss kommer vi under v 36 att påbörja en fönsterrenovering av samtliga fönster och balkongdörrar inkl. utbyte plåt söderfasad samt gavlar på Östanvindsgatan 4. Arbetet beräknas pågå under ca 3 veckor, dock avhängt vädret.

Övre Olskroksgatan 13-15

Den 13/3 kl 08.00 kommer OVK att påbörjas på fastigheterna med adress Övre Olskroksgatan 13-15. Företaget som utför detta heter Ventilationsgruppen AB. Stefan från Ventilationsgruppen finns på plats utanför fastigheten från kl.06.45 för insamling av nycklar.