Borrningsarbete Skanstorget 2

Onsdagen den 10 december kommer det borras och bilas i fastighetens källare p.g.a. vattenläcka. Separat information har skickats ut till alla hyresgäster.