Björcksgatan

Januari 2013- Byte till Renova på Björcksgatan. Fler fraktioner samt bättre belysning.