Använd rätt ocr-nummer vid hyresinbetalningen!

Tänk på att använda det ocr-nummer som står på rätt månads hyresavi. Varje hyra har ett unikt ocr-nummer! Används fel ocr-nummer så ligger hyran som obetald hos oss.