Till våra hyresgäster på Viktor Rydbergsgatan 34

Renovering av fasad Viktor Rydbergsgatan 34.

Inom de närmsta veckorna ska den inplanerade renoveringen av fasaden att påbörjas. Arbetet kommer att utföras i två etapper för att inte den kommande vintern ska påverka resultatet.

Ställningar kommer att börja byggas på två sidor av huset i slutet av vecka 38. Gaveln mot Viktor Rydbergsgatan 32 och baksidan av fastigheten ska åtgärdas i år. Reparation och omputsning av fasaden beräknas starta vecka 40. Etapp ett tar ca. 8 veckor.

Samtidigt ska de balkonggolv som vetter mot baksidan kontrolleras för ågärd om de bedöms vara defekta. Eftersom putsarbete ska utföras ber vi er avlägsna föremål på de balkonger som berörs. Fönsterrutor och ventiler kommer att maskeras när det blir aktuellt på varje våningsplan. Då cykelrummet ska användas ber vi alla som har möjlighet att ta bort sina cyklar under denna tid. Troligtvis är några cyklar utan ägare så därför vill vi att ni som inte kan ta bort er cykel sätter namn på den. Cyklar som inte är märkta med namn ställer vi i fjärrvärmerummet eller motsvarande förråd. Kontakta vår fastighetsskötare om ni vill magasinera cykeln på annan plats.

Den hyresgäst som har parkering på gaveln närmast huset ombeds att kontakta oss för en ev. alternativ uppställning då vi inte  vill riskera att puts ramlar ner på fordonet.

Etapp två med samma förutsättningar beräknas starta april 2012.

Vi hoppas ni har överseende med de besvär arbetet kan medföra för er och att ni som vi ser fram emot att fastigheten får ett ordentligt lyft utseendemässigt.

Kontaktuppgifter från entreprenören Väst Bygg & Fasad AB finner ni snart  på informationstavlan.

Roger Ridderfalk

Opalen FastighetsFörvaltning AB