Renovering av tak-Kjellbergsgatan 3

Måndagen den 8 september kommer vi att påbörja en renovering av taket mot gatan.

Arbetet beräknas ta ca 8 veckor. Väder och vind har dock en stor inverkan på tidsåtgången.