Potatisskal blir till biogas!

Potatisskalet blir till biogas!

Till många av fastigheterna som Opalen förvaltar kommer Kretsloppskontoret att erbjuda särskilda påsar för förvaring av matavfall till hyregästerna. Matavfallet ska sedan tas om hand av Kretsloppskontoret och omvandlas till biogas och biogödsel.

Vi kommer att dela ut mer information om detta till berörda hyresgäster och det kommer också att finnas anslag uppsatta på informationstavlorna i trapphusen.