Meddelande till hyresgästerna på Kobbarnas väg 9,11,13 och 18

Under vecka 1-3 pågår arbete med att byta ut gasspisar mot elspisar. Mer information delas ut till berörda hyresgäster.