Installation av postboxar

Den 23/11 kommer installation av postboxar kommer att ske på följande fastigheter:

Rosengatan 11

Kobbarnas väg 9, 11, 13, 18A, 18B

Kärralundsgatan 63