Fjärrvärmearbete på gården Tempelgatan- Göteborgsvägen

Information om reparationsarbete fjärrvärmekulvert på gården vid miljöstationen.

Mölndal Energi kommer att utföra lite schakt och rörreparationer på fjärrvärmeledningen under en 2 veckors period med start vecka 14.

Det kan bli lite trångt inne på gården men de kommer att försöka vara så smidiga som möjligt.

En avisering om avstängning av varmvatten kommer när de vet hur omfattande arbetet blir.