Fjärrvärme avstängning, Nordhemsgatan 41

På grund av nödvändiga reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer Göteborgs Energi att stänga av fjärrvärmecentralen på ovan nämnda adress.

VARMVATTEN OCH VÄRME kommer inte att finnas under avstängningstiden!

Avstängningen sker SÖNDAG 4/12 kl. 8,30-14,30